Cjenik

Mobitel

SZ: 39,99€ Samo zaslon
Samo zaslon: 39,99€

Tablet 7-11"

SZ: 49,99€ Samo zaslon
Samo zaslon: 49,99€

Tablet 11+"

SZ: 59,99€ Samo zaslon
Samo zaslon: 59,99€/451,9KN

Fusion

FB: 69,99€ Front+Back
Front+Back: 69,99€

Ručni sat SZ

29,99€

Fusion Bumper

39,99€

Bumper + Original / Matte

69,99€

Bumper + Fusion FB

99,99€

Mobitel

SZ: 29,99€ Samo zaslon
CU: 39,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 29,99€

Cjeli uređaj: 39,99€

Tablet 7-11"

SZ: 39,99€ Samo zaslon
CU: 49,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 39,99€N

Cjeli uređaj: 49,99€

Tablet 11+"

SZ: 49,99€ Samo zaslon
CU: 69,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 49,99€

Cjeli uređaj: 69,99€

Laptop

SZ: 49,99€ Samo zaslon
CU: 79,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 49,99€

Cjeli uređaj: 79,99€

Sat/Kamera

SZ: 19,99€ Samo zaslon
CU: 29,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 19,99€

Cjeli uređaj: 29,99€

Mobitel

SZ: 34,99€ Samo zaslon
CU: 44,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 34,99€

Cjeli uređaj: 44,99€

Tablet 7-11"

SZ: 44,99€ Samo zaslon
CU: 54,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 44,99€N

Cjeli uređaj: 54,99€

Tablet 11+"

SZ: 54,99€ Samo zaslon
CU: 74,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 54,99€

Cjeli uređaj: 74,99€

Sat

SZ: 24,99€ Samo zaslon
CU: 34,99€ Cjeli uređaj

Samo zaslon: 24,99€

Cjeli uređaj: 34,99€

Mobitel

ZS: 29.99€ Zadnja strana
Zadnja strana: 29.99€

Tablet

ZS: 39.99€ Zadnja strana
Zadnja strana: 39.99€

Tablet 11"+

ZS: 49.99€ Zadnja strana
Zadnja strana: 49.99€

Doživotni program zamjene

Clear-Coat/Fusion samo zaslon

14.99€

Clear-Coat/Fusion cijeli uređaj

24.99€

Bumper

19.99€
SZ*: samo zaslon
CU*: cijeli uređaj

ZS*: zadnja strana

FB*: front + back

FBB*: front + back + bumper

Shopping Basket
Politika privatnosti stranice www.moutfitters.hr/
Ova web lokacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Osobni podaci se prikupljaju za slijedeće svrhe i za korištenje slijedećih usluga:

Analitika

Google Analitika i Google Ads praćenje konverzije osobnih podataka, kolačići, podaci o korisnicima

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Osobni podaci: adresa e-pošte; podaci o upotrebi

Remarketing i bihevioralno targetiranje

Google Ads Remarketing osobni podaci, kolačići, podaci o upotrebi

Kontakt informacije

Vlasnik i kontroler podataka

Mobile Outfitters d.o.o.
Avenija Dubrovnik 16
10000 Zagreb

Kontakt e-pošta vlasnika: office@moutfitters.hr

Ažurirano: 16. Kolovoza 2019.